Sprawy rozwodowe bywają skomplikowane, w szczególności od strony faktycznej.

Nie zawsze jak z bajki…

W przypadku wniosku o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, braku porozumienia co do korzystania ze wspólnego mieszkania, braku porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, rozstrzygnięcie kwestii spornych jest bardzo trudne i wymaga wielu dodatkowych ustaleń. Więcej informacji: Adwokat Zabrze: radca prawny, prawnik | Kancelaria Cognitor.

Doświadczony prawnik z wiedzą w temacie

Wydaje się, że w takich sytuacjach, gdzie stan prawny trzeba przyporządkować do stanu faktycznego, fachowa wiedza prawnicza jest niezbędna aby wszystkie okoliczności sprawy, decydujące o sposobie rozwiązania małżeństwa, o opiece nad dziećmi, środkach na utrzymanie dzieci zostały prawidłowo ustalone i służyły prawidłowym rozstrzygnięciom.