Porady z prawa cywilnego

Prawo cywilne, inaczej obywatelskie

Kancelaria specjalizuje się również w zakresie prawa cywilnego. Adwokat reprezentuje klientów w sprawach dotyczących odszkodowań (m.in. wypadki komunikacyjne, negocjacje z zakładami ubezpieczeń). Fachową poradę prawną uzyskamy w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących nieruchomości, prawa własności, postępowań egzekucyjnych – sądowych i administracyjnych oraz spraw spadkowych (m.in. prawa do spadku, konsultacje w zakresie dyspozycji testamentowych). Zawsze istnieje możliwość zasięgnięcia porady bezpośrednio w siedzibie kancelarii w Zabrzu.

Prawo cywilne to nie tylko umowy, ale także spadki oraz hipoteka

Porady prawne – prawo karne: Kancelarię Cognitor w Zabrzu wyróżniają rzetelne i profesjonalne porady prawne z zakresu spraw karnych. Do kompetencji adwokata z Zabrza należy reprezentowanie interesów pokrzywdzonych zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Radca prawny występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonego i obrońca w sprawach o wykroczenia. Porady prawne – prawo handlowe i gospodarcze: Porady prawne kancelarii Cognitor z Zabrza obejmują opinie i konsultacje dla firm: tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego, rejestr w KRS, przygotowywanie umów dotyczących transakcji nabycia udziałów czy akcji, spory między przedsiębiorcami. Mogą Państwo zasięgnąć porady prawnej dotyczącej stowarzyszeń, fundacji, postępowania upadłościowego i naprawczego, nieuczciwej konkurencji, a także prawa autorskiego. Dochodzenie roszczeń klientów na drodze sądowej odbywa się także w zakresie prawa wekslowego i czekowego, a także prawa administracyjnego – w tym m.in. postępowania egzekucyjnego. Oferowane przez kancelarię w Zabrzu porady prawne skoncentrowane są na potrzebach klienta. Radca prawny proponuje optymalne rozwiązania i w efektywny sposób odpowiada na Państwa oczekiwania.

Sprawdź także: Adwokat Zabrze: radca prawny, prawnik | Kancelaria Cognitor

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel. kom. 608 827 833
tel. kom. 605 938 543