Porady z prawa karnego

Kancelarię Cognitor w Zabrzu wyróżniają rzetelne i profesjonalne porady prawne z zakresu spraw karnych. Do kompetencji adwokata należy reprezentowanie interesów pokrzywdzonych zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Radca prawny występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonego i obrońca w sprawach o wykroczenia.

Sprawdź także: Adwokat Zabrze: radca prawny, prawnik | Kancelaria Cognitor

Porady prawne z zakresu prawa karnego i wykroczeń

Porady prawne – prawo handlowe i gospodarcze: Porady prawne obejmują opinie i konsultacje dla firm: tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego, rejestr w KRS, przygotowywanie umów dotyczących transakcji nabycia udziałów czy akcji, spory między przedsiębiorcami. Mogą Państwo zasięgnąć porady prawnej dotyczącej stowarzyszeń, fundacji, postępowania upadłościowego i naprawczego, nieuczciwej konkurencji, a także prawa autorskiego. Dochodzenie roszczeń klientów na drodze sądowej odbywa się także w zakresie prawa wekslowego i czekowego, a także prawa administracyjnego – w tym m.in. postępowania egzekucyjnego.

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie karnym

Oferowane przez kancelarię w Zabrzu porady prawne skoncentrowane są na potrzebach klienta. Radca prawny proponuje optymalne rozwiązania i w efektywny sposób odpowiada na Państwa oczekiwania.

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel. kom. 608 827 833
tel. kom. 605 938 543