Kancelaria Radcy Prawnego „Cognitor” oferuje porady prawne w szerokim zakresie prawa

ROZWODY ZABRZE

ROZWODY

– separacja
– alimenty
– władza rodzicielska
– inne sprawy rodzinne

SPADKI ZABRZE

SPADKI

– stwierdzenia nabycia spadku
– dział spadku
– dziedziczenie testamentowe
– odrzucenie spadku
– długi spadkowe

prawo karne

DOCHODZENIA NALEZNOŚCI

– zapłaty należności
– zapłaty za usługi
– należnosci z umów
– nalezności z weksli

prawo karne

PRAWO GOSPOARCZE

– umowy między przedsiębiorcami
– umowy spółek
– rozszczenia z umów
– dochodzenie z należności umów

prawo karne

PRAWO LOKALOWE

– umowy najmu
– umowy dzierżawy
– roszczenia o naruszenie własności
– własność i współwłasność lokali
– roszczenia o zapłatę czynszu

prawo karne

PRAWO KARNE

– obrona w sprawach karnych i wykroczeniach
– oskarżenia w sprawach oskarżenia prywatnego
– reprezętowanie pokrzywdzonych z oskarżenia
prywatnego
– reprezetowanie pokrzywdzonych

prawo karne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

– występowanie do urzędów
– uczestnictwo w postępowaniu przed urzedami
– wystepowanie o wydanie decyzji
– odwołania od decyzji
– skargi do sądów administracyjnych
– wystepowanie w sprawach umów z bankami

prawo karne

INNE SPRAWY

– prawo prywatne międzynarodowe
– uznanie wyroku państwa obcego

Nasza kancelaria:

  • Prowadzi obsługę prawną w sprawach cywilnych – o zapłatę, odszkodowawczych, o ustalenie praw, o naruszenie dóbr osobistych, o niewykonanie zobowiązań, z zakresu prawa rzeczowego, prawa własności, współwłasności, dotyczących praw związanych z własnością, współwłasnością i użytkowaniem nieruchomości, służebnościami i innymi prawami rzeczowymi.
  • Świadczy porady prawne w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, w tym w sprawach małżeńskich – o rozwód, podział majątku, alimentacyjnych, opieki nad dziećmi, ograniczenie i pozbawienie praw rodzicielskich. Spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, w szczególności zakładania, funkcjonowania i likwidacji spółek, prawa administracyjnego, w tym postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • Prowadzi obsługę w zakresie prawa karnego – reprezentacji pokrzywdzonych i obrony w sprawach o wykroczenia.
  • Świadczy usługi w sprawach związanych z prawem wekslowym i czekowym.

Nie czekaj, już dziś skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę: Adwokat Zabrze: radca prawny, prawnik | Kancelaria Cognitor

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel. kom. 608 827 833
tel. kom. 605 938 543