6 cech, które powinien posiadać dobry adwokat

Sylwetka dobrego adwokata Jak w każdym zawodzie również prawnicy – radcy prawni, adwokaci – powinni posiadać cechy, które wspomagają prawidłowe rozstrzygnięcie sporu lub skuteczną obronę klienta. Kompetencja, szczerość i rzeczowość W pierwszej kolejności muszą...

Jaki cennik może przedstawić Ci adwokat w Zabrzu?

Honorarium czyli cennik usług adwokackich Ceny usług i obsługi prawnej są zróżnicowane. Generalnie wynagrodzenie radców prawnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( D. U. Z 2018...
Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy przewidują jedną sytuację, w której pracownik może być „wypożyczony” innemu podmiotowi, a mianowicie art. 174 § 1. Zgodnie z tą regulacją pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u...
Rozliczenie za wodę

Rozliczenie za wodę

Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków strony rozliczają się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w takie wyposażony jest lokal Najemcy. Tylko w przypadku ich braku rozliczenie dokonywane jest ryczałtowo. Ryczałtowe naliczanie opłat tylko w określonej...

Informacja w sprawie dyżurów pracowniczych

Artykuł 1515 par.1 k.p. przewiduje prawo pracodawcy do nakazania pracownikowi pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli pracownik...