Honorarium czyli cennik usług adwokackich

Ceny usług i obsługi prawnej są zróżnicowane. Generalnie wynagrodzenie radców prawnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( D. U. Z 2018 r. Poz. 265 ). Zastała w nim określona wysokość wynagrodzenia za poszczególne rodzaje spraw. Jednak ostateczną wysokość wynagrodzenia radcy prawnego określają strony, czyli klient i radca prawny, gdyż jak w wielu dziedzinach umowa ma decydujące znaczenie przy określaniu ceny usługi. Głównymi wyznacznikami ceny jest wartość przedmiotu sporu, bądź rodzaj sprawy, jej skomplikowanie i wymagany nakład pracy.

Zobacz także: Adwokat Zabrze: radca prawny, prawnik | Kancelaria Cognitor

Wiele zależy od danej sprawy

Nie bez znaczenia są koszty jakie strona musi ponieść przed sądem, organem administracji, czy innym organem aby sprawa mogła zostać wszczęta i przeprowadzona. Są to w szczególności koszty wpisu sądowego, opinii biegłego, bądź innych ustaleń.