Kompleksowa i wszechstronna pomoc prawna

Radca prawny w zakresie obsługi prawnej wykonuje wszystkie czynności przewidziane prawem, które służą obronie klienta w sprawach karnych, łącznie z reprezentacją w postępowaniu wykonywania kary jak również wszystkie czynności z zakresu spraw cywilnych, prawa pracy, administracyjnych i gospodarczych w szerokim rozumieniu oraz w zakresie prawa spółek handlowych.

Sprawdź także – Adwokat Zabrze: radca prawny, prawnik | Kancelaria Cognitor

Profesjonalny pełnomocnik czyli radca prawny

Radca prawny występuje przed wszelkimi organami, w tym sądami, prokuraturą, policją i organami administracji jako obrońca w sprawach karnych i jako pełnomocnik strony w innych sprawach.

Zakres obsługi wykonywanej przez radców prawnych nie jest ograniczony żadnymi przepisami. Warto jednak wstępnie ustalić przed dokonaniem zlecenia, w jakich sprawach dany radca prawny się specjalizuje, co może mieć znaczenie, w szczególności w przypadkach kiedy sprawa dotyczy dziedziny prawa wymagającej szczególnej wiedzy, np. w przypadku prawa celnego, wekslowego, czy ochrony własności intelektualnej.