Rozliczenie za wodę

Rozliczenie za wodę

Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków strony rozliczają się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w takie wyposażony jest lokal Najemcy. Tylko w przypadku ich braku rozliczenie dokonywane jest ryczałtowo. Ryczałtowe naliczanie opłat tylko w określonej...