Sylwetka dobrego adwokata

Jak w każdym zawodzie również prawnicy – radcy prawni, adwokaci – powinni posiadać cechy, które wspomagają prawidłowe rozstrzygnięcie sporu lub skuteczną obronę klienta.

Kompetencja, szczerość i rzeczowość

W pierwszej kolejności muszą posiadać stosowną i bieżącą wiedzę prawniczą, bez której inne pożądane cechy nie mają znaczenia.

Z pewnością jednak, jak w każdym zawodzie pożądanymi cechami są solidność, szczerość wobec strony, obowiązkowość, wszechstronne podejście do sprawy, przedstawianie stanu sprawy stronie bez niedomówień, dbałość o przebieg postępowania, bieżące informowanie strony o stanie sprawy.